8/23/2011

Katalog programa stručnog usavršavanja

Objavljen je Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja i možete ga preuzeti na sledećoj adresi: http://www.zuov.gov.rs/m-cpr-katalog

Objavljeni su i standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja: http://www.zuov.gov.rs/m-cpr-novosti/132-standardi-kompetencija

No comments:

Post a Comment