6/28/2013

Upcoming Webinars and Webinar Recordings

Technology and Bullying: An Epidemic
Tuesday, July 9th - 11AM Eastern Time

Presented by Gail Palumbo, Lead Faculty and Area Chair for Curriculum and Instruction - Teacher Leadership for the University of Phoenix Online

Mobile Learning: The Time is Now
Wednesday, July 10th - 4PM Eastern Time
REGISTER HERE
Presented by Scott Newcomb, 5th Grade Teacher at St. Marys Intermediate School in Ohio

View Recent Webinars

View "Online Language Learning - Recipe for Success"
Presented by Jennifer Frazier, Director of Institutional Solutions at Rosetta Stone

View "Supplement Your Curriculum with Digital Textbooks"
Presented by Shannon Holden, Assistant Principal, Republic Middle School, MO

6/16/2013

20. вебинар заједнице: НАЦРТ СМЕРНИЦА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ УЛОГЕ ИКТ У ОБРАЗОВАЊУ

ТЕМА: НАЦРТ СМЕРНИЦА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ УЛОГЕ ИКТ У ОБРАЗОВАЊУ

Садржај: Позивамо Вас на јавну расправу о документу Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању која ће бити одржана у четвртак, 27. јуна 2013. године, од 19:30 до 21:00 часова, у Вебинар-клубу.

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године препознаје значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система. Међутим, због комплексности питања успешне интеграције ИКТ у систем образовања, као и чињенице да до сада нису израђени документи који би помогли у формулисању образовне политике у овој области, Национални просветни савет (НПС) је иницирао израду документа Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању (Смернице). НПС је првенствено желео овим документом да створи ослонац за квалитетнији рад у процесу доношења одлука и утврђивања аката из своје надлежности.За сагледавање једног овако сложеног питања и дефинисање своје улоге у читавом систему потребно је било прићи теми шире и темељније. С обзиром на ово, позивамо Вас да се укључите у јавну расправу и дате своје примедбе и предлоге за даље побољшање овог важног развојног документа.

Нацрт Смерница можете преузети са сајта Националног просветног савета www.nps.gov.rs

Јавна расправа ће бити одржана од 10. до 30. јуна 2013. године.
Примедбе, предлози и сугестије достављају се у форми обрасца нa овом линку.

На вебинару, Смернице ће презентовати чланови радне групе који су израдили документ након чега ће сви заинтересовани моћи да учествују у дискусији.

Више информација на следећој адреси: http://eduobr.blogspot.com/2013/06/20.html

6/12/2013

Top 10 EduBlogs All Online Teachers Must Follow

Here is  Sylvia Guinan's list of top 10 EduBlogs.

http://blog.wiziq.com/top-10-edublogs-all-online-teachers-must-follow/


Creativity and Technology - WebinarGraham Stanley – Live
19 Jun (Wed), 3pm UK Get Local Time
Available to Guests

"Creative Pedagogy, Language Learning and Technology"

Why should creative thinking underpin your teaching approach, and how can technology enhance it? Graham Stanley – IATEFL Learning Technologies SIG Coordinator and author of Language Learning with Technology (Cambridge, 2013) – resolves these questions by combining the two. Graham will explore these issues while presenting simple classroom activities that foster a creative environment and enhance learning.

Register to join  and earn your Certificate of Participation.6/11/2013