6/16/2013

20. вебинар заједнице: НАЦРТ СМЕРНИЦА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ УЛОГЕ ИКТ У ОБРАЗОВАЊУ

ТЕМА: НАЦРТ СМЕРНИЦА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ УЛОГЕ ИКТ У ОБРАЗОВАЊУ

Садржај: Позивамо Вас на јавну расправу о документу Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању која ће бити одржана у четвртак, 27. јуна 2013. године, од 19:30 до 21:00 часова, у Вебинар-клубу.

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године препознаје значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система. Међутим, због комплексности питања успешне интеграције ИКТ у систем образовања, као и чињенице да до сада нису израђени документи који би помогли у формулисању образовне политике у овој области, Национални просветни савет (НПС) је иницирао израду документа Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању (Смернице). НПС је првенствено желео овим документом да створи ослонац за квалитетнији рад у процесу доношења одлука и утврђивања аката из своје надлежности.За сагледавање једног овако сложеног питања и дефинисање своје улоге у читавом систему потребно је било прићи теми шире и темељније. С обзиром на ово, позивамо Вас да се укључите у јавну расправу и дате своје примедбе и предлоге за даље побољшање овог важног развојног документа.

Нацрт Смерница можете преузети са сајта Националног просветног савета www.nps.gov.rs

Јавна расправа ће бити одржана од 10. до 30. јуна 2013. године.
Примедбе, предлози и сугестије достављају се у форми обрасца нa овом линку.

На вебинару, Смернице ће презентовати чланови радне групе који су израдили документ након чега ће сви заинтересовани моћи да учествују у дискусији.

Више информација на следећој адреси: http://eduobr.blogspot.com/2013/06/20.html

No comments:

Post a Comment