5/10/2012

Letnji republički seminar


Obaveštavamo Vas da i ove godine The English Book organizuje Letnji republički seminar za nastavnike engleskog jezika. U Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2011/2012 ovaj seminar je akreditovan pod brojem 330 kao obavezni i nosi 24 sata.

Teme koje će se obrađivati su:

·         Idioms: from Shakespeare and Dickens to English as a Lingua Franca
·         “Difficult” students? Making the Most of Diversity in Mixed level Classes
·         Cross-cultural understanding in the language classroom, Shakespeare in the language classroom
·         Teaching pronunciation – the non-native perspective
·         Technology and the EFL classroom: opportunity or threat?


Sa zadovoljstom potrvđujemo da će predavači na ovogodišnjem seminaru biti:  Dr. Luke Prodromou, David Gibson i Ania Kolbuszevska.

Seminar će se održati u periodu 1-5. jula 2012. u hotelu:

                            Hotel "Putnik"
                            36354 Kopaonik
                            Tel:   036 471 038
                            Mob: 060 223 5007
                            www.putnik.com

Pansion počinje večerom 1. jula, a završava se ručkom 5. jula 2012.

U prilogu Vam dostavljamo cenu smeštaja i ishrane u hotelu Putnik.

Za seminar se ne plaća kotizacija.

Molimo Vas da Vaše prijave za učešće na ovom seminaru dostavite što pre, a najkasnije do 20. maja 2012.

Prijavu možete dostaviti elektronskom poštom na adresu: seminar2012@englishbook.rs ili faksom na 011 31 31 044.

U Vašoj prijavi navedite:

- Ime i prezime
- Jedinstveni matični broj (JMBG)
- Naziv i mesto obrazovne ustanove u kojoj radite
- Kontakt telefon
- Adresu elektronske pošte


Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.

Nevena Pejovski
Poslovni sekretar

No comments:

Post a Comment