6/26/2012

Образовно окружење - професионални развој: Десети вебинар заједнице

Образовно окружење - професионални развој: Десети вебинар заједнице:   Тема:Самовредновање Садржаји Самовредновање (шта је самовредновање, нивои и примери самовредновања, разлози за самовредновање...

No comments:

Post a Comment