1/29/2015

Belgrade> Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners 2014/2015

Seminar za nastavnike engleskog jezika osnovnih škola

Naziv seminara: Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners, br. 702 u Katalogu ZUOVa za 2014-2016. (24 boda stručnog usavršavanja)

Mesto i vreme održavanja seminara: American Corner Beograd, 12-13.02.2015., 10.00-18.00 sati.

Pokrovitelj seminara: Ambasada SAD u Beogradu (seminar je besplatan)

Rok za prijavu: 8.02.2015.


No comments:

Post a Comment