1/10/2015

PROGRAM STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

PROGRAM STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners 2014/2015


Rezime programa

Naziv programa stručnog usavršavanja: Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners (TBI in TEYL).

Akreditacija programa: broj 702 u ZUOV Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015. i 2015/2016.

Nosilac programa: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 35000 Jagodina, Milana Mijalkovića 14.

Autori programa: mr Vera Savić, nastavnik stranog jezika Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i dr Džoan Keng Šin (Joan Kang Shin), profesor primenjene lingvistike Univerziteta Merilend, Okrug Baltimor (UMBC), Merilend, Sjedinjene Američke Države.

Realizatori programa: akreditovani treneri edukovani na letnjoj školi Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners održanoj na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, avgusta 2013.

Mesto održavanja seminara: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i američki kuci u Srbiji.

Vreme održavanja seminara: školska 2014/2015. godina (septembar 2014. - jun 2015.)

Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika koji rade u osnovnim školama u Srbiji.

Trajanje i organizacija seminara: 3 dana, 24 sata/boda stručnog usavršavanja (sertifikat ZUOV-a); organizacija seminara: dve faze: prva faza – dva spojena dana, od 10.00 – 18.00 sati; druga faza – jedan dan, dva meseca kasnije, od 10.00 – 18.00 sati; maksimalno 30 učesnika.

Pokrovitelji programa: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu pokriva sve troškove održavanja programa (učesnici programa ne plaćaju kotizaciju); Američki kutak Beograd/ Novi Sad/ Niš/ Kragujevac/ Vranje/ Bujanovac stavlja na raspolaganje prostor i opremu i poziva zainteresovane učesnike.

Opis i ciljevi programa: Opšti ciljevi programa su razvijanje i unapređianje kompetencija nastavnika engleskog jezika za primenu tematske (interdisciplinarne) nastave kao inovativnog pristupa u nastavi engleskog jezika na mlađem uzrastu. Specifični ciljevi programa obuhvataju razvijanje svesti nastavnika koji engleski jezik predaju na mlađem uzrastu o potrebi integrisanja nastavnih sadržaja iz drugih predmeta sa nastavom stranog jezika na ovom uzrastu, kao i njihovo osposobljavanje za operativno planiranje tematskih celina i njihovu primenu u redovnoj nastavi. Posebna vrednost programa ogleda se u stvaranje baze operativnih planova tematskih celina i nastavnih materijala na wiki stranici za dalju razmenu i primenu u nastavi od prvog do četvrtog razreda. Treći dan seminara namenjen je prezentaciji tematskih celina koje nastavnici, učesnici seminara, kreiraju u grupnom radu i saradnji, čime praktično pokazuju stečeno znanje i stiču pravo na sertifikat.

Dodatna obaveštenja: tbi.jagodina@gmail.com; tel. 062497904 (Vera Savić) i 062497903 (Marija Đorđević)

No comments:

Post a Comment