11/20/2011

Курс „Практични аспекти Електронског учења“

Курс је сачињен из четири целине, при чему је за реализацију сваке потребно по недељу дана. Настава ће се обављати преко интернета.

Курс није намењен искључиво наставницима и професорима, већ свим заинтересованим.

Наставне јединице обухваћене курсом су :

1. Лекција:

Тема: Историјски развој учења на даљину, настанак електронског учења, средства и облици електронског учења.

2. Лекција:

Тема: Појам Learning Management System-a и опис функција једног реалног LMS-a

3. Лекција:

Тема: Израда мултимедијалне лекције и ученичких задатака – Инструкциони дизајн

4. Лекција:

Тема: Инсталација и администрирање LMS-a

Више информација: http://dagenda.e-lrn.org/

Kорак 1: Регистровати се на адреси: http://dagenda.e-lrn.org/moodle/login/index.php

Корак 2: Курсу приступити уношењем кода 1002.

No comments:

Post a Comment