3/01/2012

Besplatni kurs o osnovama Majkrosoft Multipoint operativnog sistema

Kurs će vas upoznati sa osnovama Majkrosoft Multipoint operativnog sistema, radom na nastavničkom kao i naučeničkim računarima, instalacijom zakrpa i ostalim operacijama koje spadaju u redovno održavanje jedne računarske učionice pod ovim operativnim sistemom.

Kurs je namenjen učiteljima, nastavnicima 5-8 razreda i ostalim saradnicima koji na raspolaganju imaju računarsku učionicu sa Vindous Multipoint serverom.

Takođe na kursu mogu učestvovati i nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre- -vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora koji imaju pristup gore pomenutoj opremi.

Pratite stranicu: http://www.pil-vb.net/vesti/besplatni-kurs-o-osnovama-majkrosoft-multipoint-operativnog-sistema/

No comments:

Post a Comment